Poskytované činnosti a služby

Správa počítačovej siete

Inštalácia softvéru podľa požiadaviek používateľov

Poskytovanie podpory používateľom PC

Správa serverov na platforme MS Windows, Free BSD a Linux

Zabezpečovanie prezentačnej techniky na výučbu

Správa systému kontroly vstupu (SKV)

Správa a prevádzka IP telefónov

Správa počítačových učební

Stream

Správa a prevádzka fakultných informačných systémov

Máte akýkoľvek problém?

napíšte na: help [at] fiit.stuba.sk

Užitočné odkazy, návody, formuláre a iné...

Cloud Computing

CISC platforma na báze IBM FlexSystem x240
Počet jadier: 688
Kapacita operačnej pamäte: 10,75 TB
Interná disková kapacita: 25,20 TB
RISC platforma na báze IBM Flex System p260
Počet jadier: 48
Kapacita operačnej pamäte: 384 GB
Interná disková kapacita: 1,75 TB
Diskové pole na báze IBM Storwize V7000
Kapacita RAID 0 112,50 TB
Kapacita RAID 1 56,25 TB
Systémový inžinier: Ing. Branislav Steinmüller Ďalšie informácie a žiadosť o udelenie prístupu k prostriedkom: http://cloud.fiit.stuba.sk/

Postup pri riešení problémov a požiadaviek

Akútny problém

Ak ide o akútny problém s PC, pevnou sieťou, mailom, dataprojektorom, telefónom, učebňou v správe CVKS, zavolajte službu CVKS.
Pri problémoch s WiFi sieťou pred volaním na CVKS najskôr otestujte svoje pripojenie podľa tohto návodu.

Podpora používateľov:  

0918 687 989  kl. 244, 243

Ak služba neodpovedá, znamená to, že nie je v dosahu telefónu. V tom prípade pošlite mail na jednu z nižšie uvedených mailových adries.  Služba vyrieši problém vlastnými silami, alebo kontaktuje príslušného špecialistu CVKS.
 
Iné problémy a požiadavky
 
V prípade problému s otváraním severného a východného vchodu na -1. PP, ako i vchodu do knižnice pošlite mail na skv [at] fiit.stuba.sk
 
Ak nejde o akútny problém, zavolajte alebo pošlite mail na príslušnú adresu. Je to súčasne potvrdenie o tom, kedy ste o príslušnú službu požiadali.
 
Dataprojektory a WiFi:    
0917 687 420   kl. 242, 241
lvt [at] fiit.stuba.sk
wifi [at] fiit.stuba.sk
technika [at] fiit.stuba.sk
telefony [at] fiit.stuba.sk
ucebne [at] fiit.stuba.sk

Výmena tonera v tlačiarni

V prípade požiadavky na výmenu tonera v tlačiarni pošlite mail na:

tonery [at] fiit.stuba.sk

Prezentácia na TV v respíriu na -1PP

V prípade požiadavky na prezentáciu na TV v  respíriu na -1PP pošlite mail na:

bananatv [at] fiit.stuba.sk

Nákup výpočtovej techniky

V prípade požiadavky na nákup výpočtovej techniky pošlite mail na:

nakupy-vt [at] fiit.stuba.sk

Zmena hesla

(server student.fiit.stuba.sk, Windows doména: ucebne)

Peter Grell
(2.44, mail: peter.grell[at]stuba.sk, tel. 02/210 22 244)

(PROSÍM, REŠPEKTUJTE UVEDENÉ TERMÍNY)

Pondelok       12:30 – 14:00 h

     Utorok       13:30 – 15:00 h

   Štvrtok         9:30 -11:00 h

Pravidlá pre prácu

Pravidlá pre prácu v počítačových učebniach a laboratóriácha

 

Povinnosti:

1. Počítačové učebne a laboratóriá sú určené na prácu študentov v rámci cvičení.
2. Každý je povinný dbať o udržiavanie poriadku a čistoty.
3. Je v nich zakázané:
– zasahovanie do HW či SW inštalácie počítačov, ako aj ich odpájanie a pripájanie periférií (s výnimkou USB zariadení a slúchadiel)
   – zasahovanie do sieťovej infraštruktúry učebne, vrátane odpájania sieťových káblov
   – premiestňovanie akéhokoľvek inventáru
– konzumovanie jedál a nápojov.
4. 

V počítačových učebniach (CPU, PU1, Digilab, PU3) je možné pripojenie vlastných notebookov do elektrickej siete prostrednictvom rozvodov, ktoré su na precovných stoloch.

Je zakázané odpájať počítače v učebniach z elektrickej siete.

5. Na pripojenie vlastných notebookov do učebnovej siete je potrebné použivať WiFi sieť Eduroam. Použitie káblov od počítačov je zakázané.
6. Pri práci sú študenti povinní správať sa v súlade s predpismi FIIT STU, STU a SANET-u.
Odporúčanie
Na ukladanie používateľských dát používajte výlučne sieťový disk (defaultne mapovaný ako H:).
Dáta na lokálnych diskoch môžu byť kedykoľvek vymazané bez možnosti obnovy.
Riešenie problémov
V prípade technických problémov s počítačmi, prístupom na internet alebo s prihlásením do domény kontaktujte cvičiaceho alebo službu CVKS  (tel.: 02/210 22 244, príp. 210 22 243).
CISC platforma na báze IBM FlexSystem x240
Počet jadier: 688
Kapacita operačnej pamäte: 10,75 TB
Interná disková kapacita: 25,20 TB
   
RISC platforma na báze IBM Flex System p260
Počet jadier: 48
Kapacita operačnej pamäte: 384 GB
Interná disková kapacita: 1,75 TB
   
Diskové pole na báze IBM Storwize V7000
Kapacita RAID 0 112,50 TB
Kapacita RAID 1 56,25 TB

Systémový inžinier: Ing. Branislav Steinmüller

Ďalšie informácie a žiadosť o udelenie prístupu k prostriedkom: http://cloud.fiit.stuba.sk/

Akútny problém

Ak ide o akútny problém s PC, pevnou sieťou, mailom, dataprojektorom, telefónom, učebňou v správe CVKS, zavolajte službu CVKS.
Pri problémoch s WiFi sieťou pred volaním na CVKS najskôr otestujte svoje pripojenie podľa tohto návodu.

Podpora používateľov:  

0918 687 989  kl. 244, 243

Ak služba neodpovedá, znamená to, že nie je v dosahu telefónu. V tom prípade pošlite mail na jednu z nižšie uvedených mailových adries.  Služba vyrieši problém vlastnými silami, alebo kontaktuje príslušného špecialistu CVKS.
 
Iné problémy a požiadavky
 
V prípade problému s otváraním severného a východného vchodu na -1. PP, ako i vchodu do knižnice pošlite mail na skv [at] fiit.stuba.sk
 
Ak nejde o akútny problém, zavolajte alebo pošlite mail na príslušnú adresu. Je to súčasne potvrdenie o tom, kedy ste o príslušnú službu požiadali.
 
Dataprojektory a WiFi:    
0917 687 420   kl. 242, 241
lvt [at] fiit.stuba.sk
wifi [at] fiit.stuba.sk
technika [at] fiit.stuba.sk
telefony [at] fiit.stuba.sk
ucebne [at] fiit.stuba.sk

V prípade požiadavky na výmenu tonera v tlačiarni pošlite mail na:

tonery [at] fiit.stuba.sk

V prípade požiadavky na prezentáciu na TV v  respíriu na -1PP pošlite mail na:

bananatv [at] fiit.stuba.sk

V prípade požiadavky na nákup výpočtovej techniky pošlite mail na:

nakupy-vt [at] fiit.stuba.sk

(server student.fiit.stuba.sk, Windows doména: ucebne)

 
Peter Grell
(2.44, mail: peter.grell[at]stuba.sk, tel. 02/210 22 244)
 
(PROSÍM, REŠPEKTUJTE UVEDENÉ TERMÍNY)

Pondelok       12:30 – 14:00 h

     Utorok       13:30 – 15:00 h

   Štvrtok         9:30 -11:00 h

Pravidlá pre prácu v počítačových učebniach a laboratóriách
 
Povinnosti:
1. Počítačové učebne a laboratóriá sú určené na prácu študentov v rámci cvičení.
2. Každý je povinný dbať o udržiavanie poriadku a čistoty.
3. Je v nich zakázané:
– zasahovanie do HW či SW inštalácie počítačov, ako aj ich odpájanie a pripájanie periférií (s výnimkou USB zariadení a slúchadiel)
   – zasahovanie do sieťovej infraštruktúry učebne, vrátane odpájania sieťových káblov
   – premiestňovanie akéhokoľvek inventáru
– konzumovanie jedál a nápojov.
4. V počítačových učebniach (CPU, PU1, Digilab, PU3) je možné pripojenie vlastných notebookov do elektrickej siete prostredníctvom rozvodov, ktoré sú na pracovných stoloch.  Je zakázané odpájať počítače v učebniach z elektrickej siete.
5. Na pripojenie vlastných notebookov do učebňovej siete je potrebné používať WiFi sieť Eduroam. Použitie káblov od počítačov je zakázané.
6. Pri práci sú študenti povinní správať sa v súlade s predpismi FIIT STU, STU a SANET-u.
Odporúčanie
Na ukladanie používateľských dát používajte výlučne sieťový disk (defaultne mapovaný ako H:).
Dáta na lokálnych diskoch môžu byť kedykoľvek vymazané bez možnosti obnovy.
Riešenie problémov
V prípade technických problémov s počítačmi, prístupom na internet alebo s prihlásením do domény kontaktujte cvičiaceho alebo službu CVKS  (tel.: 02/210 22 244, príp. 210 22 243).

Prevádzkové poriadky