Štruktúra CVKS

Stovíček Roman, Ing., CSc.

Poverený riadením CVKS

riaditel.cvks [at] fiit.stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 226

Kancelária: 2.26

Sekcia výpočtovej techniky a poodpory používateľov

 • podpora používateľov, služby technikov
 • správa počítačových učební
 • správa Windows serverov
 • montáž, testovanie, diagnostika a servis PC
 • inštalácia, konfigurácia, zálohovanie PC
 • nákup HW a SW, evidencia HW
 • správa PC kioskov
 • správa NOD32, ESS, EEA, EES
 • administrácia redakčného systému (BUXUS)

peter.brath [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 243

Kancelária: 2.43

dominik.gozora [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 244

Kancelária: 2.44

peter.grell [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 244

Kancelária: 2.44

jakub.manina [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 244

Kancelária: 2.44

samuel.rericha [at] stuba.sk

6. NP

pavol.krajkovic [at] stuba.sk

6. NP

Sekcia systémovej a sieťovej infraštruktury

 • Cloud Computing
 • správa fakultných serverov
 • správa virtuálnych serverov
 • systémová a sieťová infraštruktúra
 • telekomunikačné systémy a služby
 • správa programu MSDN AA
 • audiovizuálna a prezenčná technika
 • správa infraštruktúry počitačových učební
 • správa štud. aplikácií na linuxových serveroch 

Vedúci sekcie

branislav.steinmuller [at] stuba.sk

Kancelária: 2.27

dusan.manina [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 241

Kancelária: 2.41

adrian.ondov [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 242

Kancelária: 2.42

marek.oravec [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 242

Kancelária: 2.42

samuel.sventek [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 242

Kancelária: 2.42

Sekcia informačných systémov

 • správa a prevádzka systému AIS
 • správa a prevádzka systému YonBan
 • správa systému pre kontrolu plagiátorstva
 • vývoj vlastných fakultných informačných systémov
 • tvorba rozvrhov a rozpisov skúšok

Vedúca sekcie

marta.gnipova [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 228

Kancelária: 2.28

ivan.kollat [at] stuba.sk

Tel. č.: 02/210 22 240

Kancelária: 2.40